Personuppgiftspolicy Best of Brands

Best of Brands Scandinavia AB, 556694-2875, (”vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att vi ger dig tillgång till Best of Brands shoppingklubb, en webbsida och tjänst där du som medlem får skräddarsydda erbjudanden om att köpa exklusiva kläder och accessoarer som vi och våra partners erbjuder (”Tjänsten”).

Varför vi behandlar dina personuppgifter, den lagliga grunden, vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperioden

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att administrera ditt medlemskonto.

 • Skapa ett användarkonto med tillhörande användar-ID.
 • Återställa ditt lösenord om du har glömt det.
 • Spara produkter du är intresserad av och liknande underlättande åtgärder

 

 • Namn
 • Kön
 • Användar-ID
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer (frivilligt)
 • Adress
 • Köphistorik
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Lösenord

Laglig grund: Fullgörande av avtal om medlemskap i Best of Brands kundklubb Friends of Brands. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt medlemsvillkoren. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas som längst tre månader efter att du meddelat oss att du inte vill vara medlem i vår kundklubb Friends of Brands

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera köp eller beställningar som du gör.

 • Leverera produkterna till dig samt avisera.
 • Hantering av betalning (enbart om du väljer att göra det via faktura).
 • Hantering av eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

 • Namn
 • Användar-ID
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer (om du har valt att betala mot faktura)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation, dvs vilken vara som du har beställt och vart varan ska levereras.
 • Användaruppgifter du angett i ”Mina sidor”.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att köpet genomförts och för en tid om 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna skicka skräddarsydda erbjudanden till dig.

 • Analys av uppgifterna nämnda till höger för att bedöma vilka produkter du på individnivå är intresserad av och därefter skicka dig erbjudanden.
 • Sortera in dig i olika kundsegment baserat på uppgifterna till höger, dvs. att vi försöker kategorisera dig utifrån vad personer med liknande intressen och användning av Tjänsten har gillat.
 • Hantering av betalning (enbart om du väljer att göra det via faktura).
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden

 

 • Namn
 • Kön
 • Användar-ID
 • Kontaktuppgifter
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köphistorik
 • Information genererat från hur du har använt Tjänsten (vart du har klickat, hur du loggat in, vilka produkter du har tittat på och hur länge du tittat på produkterna)
 • De intressen som du har angett i samband med upprättande av kontot eller senare tillagda i ”Mina sidor”

Laglig grund: Fullgörande av avtal om medlemskap i Best of Brands kundklubb Friends of Brands. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt medlemsvillkoren. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas som längst tre månader efter att du meddelat oss att du inte vill vara medlem i vår kundklubb Friends of Brands.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att förbättra vår service, vårt talsvar och för att utbilda våra medarbetare.

 • Spela in samtalet du har med vår kundtjänst.
 • Analysera din korrespondens med oss via e-post.

 

 • Namn
 • Användar-ID
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Köphistorik
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Den korrespondens du har med oss
 • Tekniska uppgifter om den utrustning du använt (modell av telefon, dator, operativsystem etc.)

Laglig grund: Berättigat intresse att erbjuda dig bättre service. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att erbjuda dig bättre service.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas som längst trettio dagar från att personuppgifterna samlats in.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att marknadsföra Tjänsten och liknande tjänster efter att ditt medlemskap upphört

 • Utskick av erbjudanden och nyhetsbrev via e-post och SMS.

 

 • Namn
 • Kontaktuppgifter

Laglig grund: Berättigat intresse att kunna marknadsföra våra produkter till dig som varit kund hos oss under begränsad tid. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter till dig som varit kund hos oss under begränsad tid. Du har alltid möjlighet att när som helst ange att du inte vill ta emot nyhetsbrev och erbjudanden genom att säga upp prenumerationen. 

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas som längst 12 månader efter att du valt att inte längre vara medlem.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter

 • Behandling som är nödvändig enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen).

 

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Den korrespondens du har med oss
 • Uppgifter om dina köp

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att köpet genomförts och för en tid om 36 månader därefter.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att förhindra missbruk och bedrägeriförsök och för att upprätthålla ett aktuellt medlemsregister

 • Korsreferera dina kontaktuppgifter och ditt personnummer med andra användare för att säkerställa att inga fler konton är skapade med dina uppgifter.

 

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, webbläsare och upplösning)

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alternativt berättigat intresse. Om det inte föreligger en rättslig förpliktelse är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att förhindra missbruk av Tjänsten eller förhindra, förebygga och utreda brott mot oss.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas som längst 36 månader efter att de samlats in.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att förbättra Tjänsten

 • Analys av hur du som användare använder Tjänsten, vart du klickar och hur länge du stannar på vissa sidor.
 • Anpassa Tjänsten genom att ändra användargränssnittet och redigera informationsflödet så att de funktioner som används mest får större utrymme.

 

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Kön
 • Information genererat från hur du har använt Tjänsten (vart du har klickat, hur du loggat in, vilka produkter du har tittat på och hur länge du tittat på produkterna)
 • Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, webbläsare och upplösning)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Korrespondens mellan oss
 • Uppgifter om dina köp

Laglig grund: Berättigat intresse att erbjuda dig en bättre Tjänst. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att erbjuda dig en kontinuerligt bättre Tjänst baserat på hur Tjänsten faktiskt används.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas för en tid om 36 månader efter att de samlats in.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna utföra behandlingar nämnda i denna policy.

 • Överföra de kategorier av personuppgifter nämnda i denna policy till leverantörer av IT-system som driftar vår IT-miljö, t.ex. när vi sparar dina uppgifter i molnet, eller till leverantörer av marknadsföringstjänster för att marknadsföra erbjudanden till dig.

 

 • Samtliga kategorier av personuppgifter tidigare nämnda i denna personuppgiftspolicy

Laglig grund: Berättigat intresse att kunna utföra behandlingarna i policyn. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna utföra de behandlingar som nämns i policyn.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas så länge behandling faktiskt utförs enligt några av lagringsperioderna som anges i denna policy.

När du registrerar dig som medlem på Friends of Brands godkänner du automatiskt våra nyhetsbrev där du får ta del av allt ifrån exklusiva erbjudanden, få förtur till spännande event, inspiration om säsongens trender, de senaste nyheterna och mycket mer. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen under Mina sidor.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifterna kan vi få in på två sätt

- Då du själv lämnar personuppgifterna vid kontakt med oss.

- Då en vän tipsat oss om dig genom att ange dina kontaktuppgifter adress till oss via vår funktion ”tipsa vän”.

Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. logistikföretag för transporter av varor du köpt, IT-leverantörer som hanterar nödvändig drift och media- och reklambyråer. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

Dina rättigheter som registrerad

Du äger rätt att:

- Begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag);

- Att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;

- invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;

- Få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och

- Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. 

 

Du kan när som helst under ”Mina sidor” få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten.

 

Kontaktinformation

Om du vill utöva några av dina rättigheter kan du kontakta oss på: 

GDPR@bestofbrands.com

Best of Brands Scandinavia AB

Sankt Göransgatan 63

112 38 Stockholm

PRIVACY POLICY

Följande gäller enbart butiken i Sickla.

Syfte med behandlingen

Att samla in bildmaterial för analysering och anonymisering i syfte att förstå besökarnas beteenden och kunna göra förändringar som leder till att butiksmiljön blir mer effektiv och relevant för alla besökare.

Kategorier av registrerade

Besökare på de ytor som omfattas av upptagningsområdet för den aktuella kamerabevakningen.

Process

Besökare besöker upptagningsområdet för den aktuella kamerabevakningen, passerar en kamera varav bilder med besökares ansikten analyseras och sedan kategoriseras.

Kategorier av personuppgifter

Bildmaterial

Kategorier av mottagare

Indivd AB

Tredje land till vilket personuppgifterna överförs (inklusive vidtagna säkerhetsåtgärder)

Personuppgifterna skickas inom EU och skyddas genom att aldrig spara personuppgifterna, samt att inom 1-2 millisekunder anonymisera och för att sedan direkt radera personuppgifterna.

Gallringstid

Personuppgifterna sparas aldrig och raderas inom 1-2 millisekunder

Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder (om möjligt)

Tekniska och organisatoriska åtgärder så som anonymisering och radering av personuppgifter, kryptering av dataströmmar, förhindrande av obehöriga från att få tillgång till databehandlingssystem med vilka personuppgifter behandlas eller används, skydd av nätverk, loggning, externa granskningar, användande av expertrådgivning, automatiskt exkludering av.

Rättslig(a) grund(er) för behandlingen enligt Art. 6

Berättigat intresse

Villkor för att behandla särskilda kategorier av personuppgifter enligt Art. 9

Ej tillämpligt

Berättigat intresse av att behandla personuppgifterna (om tillämpligt)

Berättigat intresse att kunna göra vår butiksmiljö mer effektiv och relevant för alla besökare.

Krävs konsekvensbedömning?

Ja

System där behandlingen äger rum

Indivd X